Werkwijze

‘Het is een beetje gek, want ik kende het niet, geestelijke begeleiding. En ik had er wel beelden bij, maar het is eigenlijk gewoon een hele fijne gesprekspartner die echt naar je luistert en oprecht interesse heeft. Charlotte biedt een luisterend oor en het fijne is dat ze niet oordeelt of komt vertellen hoe ik het moet doen. Ik kon zelf bepalen waar het gesprek over ging en ze stelt fijne vragen. Het hielp mij ontzettend om voor mezelf de dingen een plek te geven en mijn aandacht te richten op wat ik nu nog wil. Soms vroeg ze dingen waar ik het nog niet over wilde hebben, daar liet ze dan ook ruimte voor. Die vrijheid is werkelijk fijn. Toch prikte ze af en toe ook wel op de goede momenten door, soms ook met humor, dat is dan even moeilijk, maar uiteindelijk brengt het je dichter bij jezelf. Dat voelde ik dan ook echt zo. Ze zal het ook wel zeggen, maar “er hoeft echt niets!”. En het werkt bevrijdend.’ (Mevrouw E., 2017)

Humanistische begeleiding

Leven met afscheid nemen

Wanneer u zelf of een dierbare van u geconfronteerd wordt met afscheid nemen van het leven, kunt u met vragen zitten, een luisterend oor willen, iemand die u de ruimte geeft om zicht te krijgen op wat er gaande is en wat voor u van betekenis is, met ruimte voor humor en verdriet.

De geest is uit de fles

Geestelijke begeleiding, het woord geest is niet voor iedereen een gebruikelijke of prettige term. Het wil zeggen: een gesprek over betekenis en waarde. En dat is niet controleerbaar of vast te pakken (geest). En bovendien is het voor niemand hetzelfde.

Wat is van waarde voor u in het licht van wat u op dit moment meemaakt?
Charlotte probeert uw verhaal te verstaan met de betekenis die u eraan toekent en met de woorden die u gebruikt. Ze zal zo zorgvuldig mogelijk luisteren en voorzichtig omgaan met uw verhaal.

Huisbezoek

Charlotte komt, indien u dit wenst, bij u thuis. Ze maakt kennis, stelt wat vragen en zo begint het gesprek. U kunt zelf aangeven waar u over wilt praten, Charlotte helpt u hierbij. Een gesprek duurt ongeveer een uur, of korter als dit voor u te lang is. Aan het einde van het gesprek kijkt u samen of u behoefte heeft aan een of meer volgende gesprekken en op welke termijn.

Individueel gesprek of met uw dierbaren

Charlotte doet één op één gesprekken of met uw dierbaren (familie, vrienden, zorgverleners) samen.

Kosten

Als u 50 jaar of ouder bent of u/uw dierbare in de laatste levensfase bent/is aangekomen kunt u zich aanmelden bij het Centrum voor Levensvragen.  Charlotte en andere fijne geestelijk verzorgers bieden begeleidingsgesprekken vanuit het Centrum. De vrijwilliger aan de telefoon koppelt u aan een geestelijk verzorger die zoveel mogelijk bij uw wensen past (man/vrouw, gelovig/niet-gelovig, expertise op bepaalde ziekte/aandoening/ervaring). Het kan zijn dat u dan aan Charlotte wordt gekoppeld. De gesprekken zijn voor u kosteloos. Meer weten www.geestelijkeverzorging.nl/kosten

Als u de kosten zelf kunt of wilt betalen rekent Charlotte 75 euro per gesprek (een uur). Daar bovenop komen eventuele reiskosten als u niet in Amsterdam-Oost woont.

telefonisch kennismakingsgesprek                  gratis
1 gesprek  (van 1 uur)                                       75,- euro (excl. BTW)
6 gesprekken (van 1 uur)                                  400 euro (excl. BTW)

Voor meer informatie zie het profiel van Charlotte.

Dialoogbijeenkomsten

 

 

 
Nadenken over hoe je je leven tot het einde wilt be-leven, wat het einde met je doet, je wensen en plannen bespreken; dat is nog geen gemeengoed. Daar is ruimte voor nodig. Die ruimte kunt u vinden in een dialoog-bijeenkomst.

Vanaf januari 2020 weer nieuwe bijeenkomsten!

Mail alvast als u interesse heeft!