Uw

Uw leven op dit moment

Waar gaat uw leven over op dit moment? Waar staat u nu? Wie bent u nu? En welk(e) thema(‘s) houden u momenteel bezig? Wat past nu bij u? En hoe verhoudt dit zich tot wat is geweest en u heeft gevormd, wie u was? Hoe zit het met al uw lagen?

Jouw leven in al haar facetten

Vandaag is het begin van de rest van je leven

 

Uw verlangen hier en nu

Iemand die luistert, doorvraagt en aandacht heeft voor wat er in jou leeft

U wilt de ruimte krijgen om (weer) op adem te komen en grip te krijgen op uw eigen leven en de uitdagingen daarin. U wilt rust voelen, overzicht krijgen, begrepen en gezien worden.

Lees meer over de begeleiding of kijk eens rond op de website www.geestelijkeverzorging.nl

Of kijk naar dit filmpje