Waarde(n)vol

Je leeft vol waarden

Iedereen staat op een bepaalde manier in het leven. Je hebt je normen en waarden, dat wat je belangrijk vindt. In onze gesprekken gaat het over dat wat jou drijft in het leven, dat wat jouw leven de moeite waard maakt. Vind je (h)erkenning in de waarden en opvattingen van een geloof, cultuur, filosofie, kunst, stroming of wetenschap? Die opvattingen spelen mee in hoe je je leven ervaart. Je omgeving waarin je beweegt of hebt bewogen, heeft altijd invloed op je, ook als het een “afzetten tegen” is..

Op basis van ervaringen kunnen je opvattingen soms veranderen. Je had nooit verwacht dat dit jou zou overkomen… En dan kun je ineens… Je weet het niet meer, er is een periode van chaos waarin je opnieuw zoekt naar houvast, naar wat kloppend is, voor nu, voor jou. Het kost tijd, het gaat niet vanzelf, er zijn geen makkelijke antwoorden.

Wanneer iets je overkomt dat niet past bij hoe je tot dan toe in het leven stond, dan heb je tijd nodig.. Stilstaan.. Stilte… En soms ook wegvluchten. En er komt een tijd van zoeken naar hoe je van hieruit verder kunt. Ieder leven heeft zijn eigen ritme en zijn eigen balans.

Hoe sta jij op dit moment in het leven? Wie ben jij? Wat is het eigene in jou? En hoe verhoudt zich dat tot het verleden, tot wie je was? En tot de toekomst, wie je wil zijn? Wat is op dit moment belangrijk voor je?

liefde1

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

Toon Hermans