Samenwerken

Eerste lijn – Zingeving voor patiënten en zorgverleners

Een kort filmpjeFilmpje

Charlotte werkt op basis van deze indicaties (pdf) samen met verschillende eerstelijnszorgverleners in de zorg voor patiënten die ingrijpende levensgebeurtenissen meemaken en een stuk begeleiding rondom zingeving en betekenisgeving willen. Bijvoorbeeld bij:

 • levenseinde(wens) of voltooid leven
 • eenzaamheid
 • ongewenst kinderloos
 • burn-out & depressie
 • seksueel geweld
 • identiteit
 • cultureel beladen kwesties
 • conflicten tussen patiënten en zorgverleners
 • lastige en ethische beslissingen
 • verlies van motivatie en zin

PaTz – palliatieve zorg

 1. In PaTz-teams geeft Charlotte een presentatie/workshop over de spirituele zorg: levensvragen/zingeving/ethische dilemma’s waarin zij handvatten geeft voor zorgverleners a.d.h.v. casuïstiek die de groep inbrengt. En een actueel beeld schetst van de ‘geestelijk verzorger’ en wat die precies kan betekenen. Ook neemt zij deel aan Patz-overleggen om casuïstiek te bespreken.
 2. In de palliatieve zorg kan Charlotte worden ingezet als geestelijk verzorger voor patiënten en hun naasten via het Centrum voor Levensvragen. Zij is er in het bijzonder voor patiënten die niet religieus zijn, ze werkt vanuit een humanistische inspiratie. Er worden drie gesprekken vergoed vanuit het Centrum voor Levensvragen.

Interesse? Neem contact op!

Collega’s

Charlotte werkt graag samen met collega’s om scholingen en trainingen te geven. Momenteel werkt zij samen met collega’s van:

 • Stichting Geestelijke Verzorging 2.0 (Zinderend.nu)
  Aan: Een film vanuit het perspectief van directeuren, beleidsmakers en politici over het belang van aandacht voor zingeving in organisaties en de samenleving. Zie de website: www.zinderend.nu

 

Interesse in samenwerking? Neem contact op!