Moreel beraad

Voor teams en groepen

Charlotte is opgeleid tot gespreksleider Moreel Beraad en kan op aanvraag in uw organisatie of context een (serie) moreel beraad begeleiden.

Dagelijks moeten we veel keuzes maken en die zijn niet altijd makkelijk, zeker niet wanneer we rekening willen houden met anderen. Je verschilt van opvattingen en methode of er zijn andere aanleidingen die leiden tot een breuk of conflict. Toch moet je samen verder. Hoe maak je ruimte voor jezelf en voor de ander?

Met Moreel Beraad of een Socratisch gesprek probeer je elkaar niet te overtuigen, maar onderzoek je wat je eigen overtuigingen en vooronderstellingen zijn en welke anderen inzetten. Je leert gezamenlijk je oordeel uit te stellen. Hierdoor krijg je meer inzicht in wat voor jou zelf belangrijk is en wat voor je collega’s/naasten belangrijk is. Dit maakt het makkelijker om in volgende situaties (voor jezelf of gezamenlijk) keuzes te maken en maakt de sfeer in je team vaak beter.

Wil je een situatie uitdiepen vanuit de laag van normen en waarden?
Neem contact op.