Profilering geestelijke verzorging

Projectleider (2018 – heden)

Veel mensen zijn onbekend met geestelijke verzorging. Charlotte is zo enthousiast over haar mooie vak, dat zij nauw betrokken is bij de bekendmaking van geestelijke verzorging. Zij is projectleider van het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’. Dit project wordt gedragen door diverse organisaties en heeft geleid tot de website:

www.geestelijkeverzorging.nl