Profilering geestelijke verzorging

Projectleider (2018 – heden)

Veel mensen zijn onbekend met geestelijke verzorging. Charlotte is zo enthousiast over dit mooie vak, dat zij nauw betrokken is bij de bekendmaking van geestelijke verzorging. Zij is projectleider van het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’. Dit project wordt gedragen door diverse organisaties en heeft onder andere geleid tot de website:

www.geestelijkeverzorging.nl

GEESJE - Nieuwe naam - gr