Geestelijke verzorging

Begeleiding bij levensvragen

Levensbeschouwing – jouw beschouwing op het leven; je levensvisie.

Ga met Charlotte in gesprek als je wilt bezinnen op je leven, op wie je bent, wat je overkomt en daarin je levensvisie wilt meenemen. Een dieper gesprek over het kader van waaruit jij leeft of hebt geleefd in combinatie met:

  • Sterven en rouw – slecht nieuws, afscheid nemen, loslaten en vasthouden.
  • Een ingrijpende gebeurtenis – verwarring, verdriet, op adem willen komen.
  • Eenzaamheid, gemis, een leeg gevoel, verdriet, een zoeken en niet vinden.
  • Het missen van overzicht – geen grip meer hebben, onrust en chaos.
  • Schaamte en schuld – geheimen, moeilijk bespreekbare thema’s.
  • Of zomaar behoefte aan een luisterend oor en onverdeelde aandacht.

Charlotte werkt vanuit een humanistische levensbeschouwing

Meer weten?
Charlotte’s werkwijze
Lees meer op www.geestelijkeverzorging.nl

160430_LogoAPOS
A Piece of Sense staat voor een (puzzel)stukje zin..
Er is altijd ergens iets in ons dat  ‘zin wil geven’, soms diep verstopt, soms juichend of schreeuwend op de voorgrond.. En vanuit dit stuk zoeken we onze weg door het leven…