Agenda scholingen en trainingen

2018

 

10 april 2018

Wie:      Iedereen
Wat:      Dialoogbijeenkomst over levenseinde
Duur:    2 1/2 uur
Waar:    Humanistisch Verbond, Ambonplein 73, Amsterdam
Klik hier voor de flyer met meer informatie

19 maart 2018

Wie:      Iedereen
Wat:      Dialoogbijeenkomst over levenseinde
Duur:    2 1/2 uur
Waar:    Humanistisch Verbond, Ambonplein 73, Amsterdam
Klik hier voor de flyer met meer informatie

6 februari 2018

Wie:      Iedereen
Wat:      Dialoogbijeenkomst over levenseinde
Duur:    2 1/2 uur
Waar:    Humanistisch Verbond, Ambonplein 73, Amsterdam
Klik hier voor de flyer met meer informatie

Januari 2018
Wie:      Eerstelijnszorgverleners
Wat:      Workshop zingeving en levensvragen en inzet geestelijk verzorgers
Duur:    1 uur
Waar:    DOKH, dag van de eerste lijn, Egmond aan Zee

 

2017

7 april
Wie:     Verpleegkundigen en verzorgenden (niveau 3)
Wat:     Wat is van waarde?
Duur:    3,5 uur
Waar:    Hospice Hoofddorp

20 april
Wie:     Verpleegkundigen en verzorgenden (niveau 3)
Wat:     Met lege handen staan
Duur:    3,5 uur
Waar:    Hospice Hoofddorp

april/mei
Wie:    Geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen
Wat:    Workshop Op naar de eerste lijn
Duur:   4 uur (per regio één keer)
Waar:   Regioafhankelijk

11 mei
Wie:     PaTZ-groep
Wat:     Interactieve presentatie over Zingeving in de palliatieve zorg
Duur:   60 min
Waar:   Amsterdam

13 juni
Wie:      POH-GGZ Suppohrt
Wat:      Training over Zingeving en levensvragen
Duur:    2 uur
Waar:   Amsterdam

4 juli
Wie:      Eerstelijns geestelijk verzorgers en zorgverleners (huisartsen, POH-GGZ)
Wat:      Workshop samenwerking rondom zingeving en levensvragen
Duur:    2,5 uur
Waar:    Utrecht

18 september 2017
Wie:     PaTZ-groep
Wat:     Interactieve presentatie over Zingeving in de palliatieve zorg
Duur:   60 min
Waar:   Amsterdam

Oktober-november 2017
Wie:    Huisartsen, POH-GGZ, eerstelijnszorgverleners en geestelijk verzorgers
Wat:    Nascholing Samenwerking bij zingeving en levensvragen (Spirituele zorg)
Duur:  12 uur (3 plenaire bijeenkomsten, 2 casusbesprekingen)
Waar:  Mentrum, Amsterdam

November 2017
Wie:      POH-GGZ Suppohrt
Wat:      Training over Zingeving en levensvragen
Duur:    2 uur
Waar:   Amsterdam

2016

13 december
Wie:   Verpleegkundigen in opleiding
Wat:   Gastles ethiek – moreel beraad a.d.h.v. een casus
Duur:  2,5 uur
Waar:  Hogeschool

24 november
Wie:   Zorgteam (verpleegkundigen, verzorgenden, teamleider en opleider)
Wat:   Moreel beraad over een “lastige” bewoner
Duur:  1,5 uur
Waar:  in een zorginstelling

4 oktober
Wie:   PaTZ verpleegkundig netwerk
Wat:   ‘Zingeving en levensvragen – met lege handen staan. Handvaten om met de cliënt
in gesprek te gaan over zingeving en existentiële vraagstukken.’
Duur:  1,5 uur
Waar: 1ste lijn Amsterdam

30 september
Wie:    Geestelijk verzorgers
Wat:    Gespreksleider Samenwerking tussen huisartsen en geestelijk verzorgers
Duur:   1,5 uur (3 rondes)
Waar:   Voorbij de Onteigening, Windesheim

22 september
Wie:   Huisartsen (met interesse) in PaTZ-groepen
Wat:   ‘Zingeving in de palliatieve zorg’
Duur:  1 uur
Waar:  1ste lijn Amsterdam

27 juni
Wie:    Geestelijk verzorgers
Wat:    VGVZ Symposium – Onderzoek in eerstelijns geestelijke verzorging
Duur:   5 kwartier
Waar:   VGVZ, Het Vechthuis Utrecht

Advertenties